Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Nguồn vốn vững mạnh trên khu vực Hà Nội nâng cao 10%

Uớc lượng năm 2016, nguồn vốn vững mạnh trên địa bàn TP. Hà Nội nâng cao 10% so mang cộng kỳ, đạt 277,950 tỷ đồng. Trong ngừng thi côngĐây, vốn nhà nước trên khu vực nâng cao 6.6%; nguồn vốn trực tiếp nước ngoài nâng cao 2.4%; vốn ngoài nhà nước nâng cao 15%.
vốn đầu tư
Vốn nhà nước trên địa bàn thị thành tăng 6.6%
Năm 2016, tình hình đầu cơ vững mạnh trên địa bàn TP. Hà Nội quy tụ vào vốn ngoài nhà nước (tăng 15% so cộng kỳ, chiếm gần 48% tổng vốn đầu tư); Vốn nhà nước nâng cao nhưng ko cao, trong đó: vốn nhà nước trung ương giảm 3% so cùng kỳ, vốn địa phương điều hành tăng 39.4%.

Ước lượng năm 2016, nguồn vốn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa phương quản lý tăng 45.9% so cùng kỳ, đạt 31,687 tỷ đồng. Năm 2016, nguồn vốn đầu tư trong khoảng vốn đầu tư ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng cao vì thị thành quy tụ vốn cho các dự án trọng tâm thuộc những Dự án chuyển tiếp cũng như những công trình trung tâm quá trình 2016-2020. phần nhiều những dự án trọng tâm của thành phố đều được thực hiện đúng tiến độ, không những thế vẫn mang một số Dự án triển khai chậm so với đề xuất đề ra.
(Theo Vietstock)
Được tạo bởi Blogger.