Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Bán nhà dịch vọng cùng các hoạt động môi giới

Bán nhà Dịch Vọng Để xây dựng và kiểm định được mô hình chất lượng trong lĩnh vực bất động sản, các chủ sở hữu khi bán nhà Dịch Vọng cần tìm hiểu đầy đủ về cơ sở sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và tổng hợp kết quả những hoạt động môi giới BĐS hiện nay.

1. Cơ sở lý thuyết

Trên cơ sở nghiên cứu mô hình ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ môi giới tới sự hài lòng của khách hàng, có thể thấy 5 thành phần đặc trưng cần chú trọng dành cho nhà đầu tư đang rao  bán nhà Dịch Vọng: Thứ nhất là về sự đa dạng trong các sản phẩm BĐS được chào bán; Thứ hai là năng lực phục vụ của các chuyên viên tư vấn BĐS; Thứ ba hình ảnh của sàn giao dịch BĐS; Thứ tư là uy tín và độ tin cậy; Thứ năm là dịch vụ cung cấp cho người mua trước và sau khi mua nhà.

2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là định tính và định lượng. Cụ thể:

2.1. Nghiên cứu định tính

Thông qua kỹ năng tập trung thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu 05 chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nhằm khám phá, bổ sung và hiệu chỉnh các thành phần chất lượng dịch vụ bất động sản để từ đó phát triển theo thang đo này.

2.2. Nghiên cứu định lượng

 Nhằm khẳng định được các yếu tố như các giá trị và độ tin cậy của các thang đo đã được vạch ra, cũng như kiểm định cho cá giả thiết nghiên cứu; kiểm định có hay không sự khác biệt về sự hài lòng của khách hàng dành cho từng dịch vụ môi giới BĐS theo đặc điểm cá nhân của khách hàng.
Nghiên cứu định lượng sẽ được chia ra 2 giai đoạn:
Đầu tiên, thu thập dữ liệu bằng danh sách các câu hỏi và kỹ thuật phỏng vấn khách hàng đa từng mua bán bất động sản.
Tiếp đó, phân tích Cronbach’s Alpha và nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) nhờ phần mềm xử lý SPSS 16., thông qua công cụ này bạn dễ dàng đánh giá được độ tin cậy của các thang đo và bỏ qua các biến quan sát không đạt đủ độ tin cậy. Bên cạnh đó, hãy tái cấu trục lại các biến quan sát còn lại vào các nhân tố (thành phần đo lường) phù hợp.

3. Tổng hợp kết quả

Từ kết quả nghiên cứu rút ra được từ quá trình phân tích Conbach’s Alpha, phân tích EFA (nhân tố khám phá), phân tích hồi quy,... các nhà đầu tư khi bán nhà Dịch Vọng có thể rút ra được mô hình ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ môi giới BĐS, từ đó đưa ra các hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

- Hãy đầu tư hơn nữa việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ tư vấn viên BĐS. Tiếp cận và tư vấn xúc tiến khách hàng với đầy đủ điều kiện kinh doanh theo luật định.

- Thực hiện liên kết dịch vụ hỗ trợ giữa các ngân hàng, liên kết giữa các cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng, các công ty tư vấn thiết kế,... nhằm đem lại tiện ích cho khách hàng mua trong việc thanh toán cũng như vay vốn mua BĐS.

- Xây dựng hệ thống quản lý và bảo mật thông tin cho khách hàng, đảm bảo sàng lọc các BĐS ký gửi bán đều có nguồn gốc và tính pháp lý rõ ràng, cam kết giá niêm yết rõ ràng và minh bạch.

- Thực hiện công khai các thủ tục pháp lý cũng như các khoản chi phí khi giao dịch...

Được tạo bởi Blogger.