Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Mua – bán đất đầu giá Cầu Giấy, chủ nhà hay chủ thầu đóng thuế?

Trong giao dịch mua bán chung cư phường dịch vọng Cầu Giấy - Hà Nội, hiện đang có những luồng ý kiến trái chiều về việc chủ nhà hay chủ thầu phải đóng thuế. Trong đa số trường hợp, xác định rõ đối tượng đóng thuế xây dựng nhà ở căn cứ vào hợp đồng giữa chủ nhà và chủ thầu.

Căn cứ theo công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11-11-2004 cả Tổng cục Thuế về vệc thu thuế đối với hoạt động xây nhà ở tư nhân; trong đó có nêu do trường hợp nhận khoán gói (bao gồm cả nhân công và cung cấp vật liệu xây dựng) thì chủ thầu xây dựng phải kê khai nộp thuế gia trị gia tưng – thu nhập doanh nghiệp trên tòa bộ giá trị công trình. Chủ hộ khi giao dịch mua bán chung cư phường dịch vọng Cầu Giấy chỉ phải nộp thuế xây dựng trong trường hợp chủ hộ gia đình tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc cho thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế này.


Một trường hợp khác bạn có thể sẽ phải nộp thuế xây dựng nhà ở đó là trong hợp đồng xây dựng giữa chủ hộ gia đình và chủ thầu xây dựng thông nhất việc nộp thuế do chủ nhà thực hiện thì chủ nhà có trách nhiệm kê khai nộp thuế.

Xem thêm: Ban dat dau gia dich vong 

Cũng theo thông tư 129/2008/TT-BTC này 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng đãn thi hành Nghị định 123/NĐ/2008/NĐ-CP về thuế GTGT (Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính thay thế và có hiệu lực từ 01/03/2012). Đối với lĩnh vực thuế xây dựng chung cư thì chủ thaafuh khi nhận thi công công trình phải đăng ký hợp đồng mua bán chung cư phường dịch vọng cầu giấy, kê khai nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế nơi có công trình đang xây dựng. Trong trường hợp hợp đồng xây dựng giữa chủ thầu và chủ thống nhất việc nộp thuế cho chủ nhà thực hiện thì chủ nhà phai có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế và cơ quan nhà nước.

Trường hợp khi chủ hộ mua bán chung cư phường dịch vọng cầu giấy tại hn muốn tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, vật tư bạn có thể mua, cơ quan thuế không thu thuế vật tư của nhà riêng.


Như vậy nếu trong nội dung hợp đông mua bán chung cư phường Dịch Vọng Cầu Giấy hn không có thỏa thuận chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thì theo quy định của pháp luật, người mua không có trách nhiệm nộp thuế, chủ thầu xây dựng là người có trách nhiệm kê khai nộp thuế xây dựng nhà ở. 

Được tạo bởi Blogger.