Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Đối tượng tham gia đấu giá đất công viên Cầu Giấy và cách thức đăng ký tham gia

Đối tượng tham gia đấu giá đất công viên Cầu Giấy là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định (Điều 55, 56 - Luật Đất đai 2013).

Ngoài ra, một số đối tượng không được tham gia đấu giá đất công viên Cầu Giấy vào ngày 10/06/2017 bao gồm:
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi... trong quá trìn trước và sau khi tham gia đấu giá đất. 
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá đất thực hiện cuộc đấu giá; cha mẹ vợ, chồng, con, anh ruột, chị một, em ruột của đấu giá viên.
- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Hồ sơ tham gia đấu giá đất công viên Cầu Giấy


1.      Hồ sơ mời tham gia đấu giá đất công viên Cầu Giấy vào ngày 10/06/2017 sẽ bao gồm:
  • Thư mời đấu giá;
  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu kèm theo)
  • Mẫu Phiếu đấu giá;
  • Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Giới thiệu quy hoạch khu đất; mục đích sử dụng đất và các công trình hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng (nếu có);
  • Sơ đồ mặt bằng về vị trí Khu đất, vị trí các thửa đất (nếu có);
  • Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng công trình sau khi trúng giải và được bàn giao đất (nếu có).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a)     Đối với tổ chức:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đất với tổ chức gồm có:
-       Đơn dự đấu giá theo mẫu: ghi rõ tên tổ chức, địa chỉ, số lượng thửa đất đăng ký đấu giá, nhóm đất đăng ký đấu giá và các thông tin yêu cầu trên đơn, ký tên và đóng dấu.
-       Bản sao chứng thực hợp lệ các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập tổ chức; Giấy Chứng minh nhân dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của người đại diện tổ chức (người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền hợp lệ).
-       Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
-       Bản sao chứng từ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển khoản qua Ngân hàng); trường hợp nộp tiền trực tiếp tại đơn vị tổ chức đấu giá thì không phải nộp bản sao chứng từ nộp tiền.
-       Giấy giới thiệu của tổ chức về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức).

b)     Đối với Hộ gia đình, cá nhân:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đất với hộ gia đình, cá nhân gồm có:
-       Đơn dự đấu giá theo mẫu: ghi rõ họ tên, địa chỉ, số lượng thửa đất đăng ký, nhóm đất đăng ký đấu giá và các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, ký và ghi rõ họ tên.
-                     Bản sao chứng thực hợp lệ các tài liệu: Giấy Chứng minh nhân dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) và Hộ khẩu thường trú.
-       Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
-       Bản sao chứng từ hợp lệ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng.

Một số lưu ý 

 -       Hồ sơ dự đấu giá được bỏ vào một phong bì khổ A4 và nộp cho đơn vị tổ chức việc đấu giá để xét duyệt điều kiện tham gia phiên đấu giá theo quy định.
-       Người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản gốc để cán bộ nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).
Tổng hợp

Được tạo bởi Blogger.