Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Đơn vị tổ chức và thực hiện phiên đấu giá đất Cầu Giấy 2017

Căn cứ theo quyết định của UBND quận Cầu Giấy, tổ chức đấu giá đất Cầu Giấy ngày 10/06/2017 với nguồn chi phí được hỗ trợ từ ngân sách quận. Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định tại Điều 10 Quyết định 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội. Sau đây thông tin đơn vị tổ chức và đơn vị tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất tại các ô D2*, D4, D5, D11, D18, D21 đất đấu giá công viên Cầu Giấy.

1. Đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất

- Đơn vị tổ chức việc đấu giá đất công viên Cầu Giấy: UBND quận Cầu Giấy.
- Đơn vi trực tiếp tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy được bàn giao là Đơn vị trực tiếp tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất.dự án đâ
- Địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy: Số 108 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất

- Đơn vị thực hiện phiên đấu giá đất: Công ty Cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia, đơn vị tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
- Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội.

Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo khoản 2, 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp.
Chi phí dịch vụ đấu giá đất Cầu Giấy sẽ được trả cho đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài Chính và các quy định hiện hành.

Được tạo bởi Blogger.