Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Hướng dẫn đấu giá đất Cầu Giấy - Nguyên tắc, cách thức đấu giá đất

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất thuộc 6 ô đất: D2*, D4, D5, D11, D18, D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Thời gian diễn ra tới đây vào ngày 10/06/2017 tại Hội trường Trụ sở HĐND-UBND quận. Hướng dẫn cụ thể cách thức đấu giá đấu như sau:

Nguyên tắc đấu giá đất

Việc thực hiện đấu giá đất sẽ được tiến hành theo nguyên tắc công khai, liên tục.

Quá trình tổ chức phiên đấu giá đất đảm bảo khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Cách thức đấu giá đất

- Đấu giá đất Cầu Giấy dưới hình thúc bỏ phiếu kín 01 vòng (01 lần), đấu giá theo từng nhóm thửa đất: có cùng giá khởi điểm, cùng điều kiện và hạ tầng kỹ thuật). 
- Thời gian viết và bỏ phiếu trả giá trong phiên đấu giá không quá 10 phút. Kết quả đấu giá đất Cầu Giấy của người tham gia sẽ được công bố công khai ngay sau khi hết thời hết thời gian bỏ phiếu trên cơ sở các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợp lệ.


Kết quả đấu giá được xếp hạng theo giá bỏ từ cao xuống thấp. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đất Cầu Giấy sẽ công khai các nội dung trong các phiên đấu giá.

Điều kiện mở phiên

Số lượng đối tượng tham gia đấu giá đất tối thiểu phải gấp 02 lần số lượng thửa đất đưa ra đấu giá,khi thông báo đấu giá các thửa đất có thể xảy ra 2 trường hợp sau:
- Trường hợp số người tham gia đấu giá đất (có đủ điều kiện tham gia đấu giá) ít hơn quy định (không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá đất):
Trong trường hợp này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy báo cáo UBND quận Cầu Giấy quyết định số lượng và vị trí thửa đất đưa ra đấu giá đảm bảo điều kiện để phiên đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.
- Trường hợp nếu số lượng người tham gia đấu giá đất không đủ điều kiện mở phiên đấu giá:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy sẽ xin ý kiến UBND quận để thực hiện gia hạn thời gian tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, với những người đã nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, tiền phí tham gia đấu giá đất nhưng không đủ điều kiện mở phiên đấu giá thì Ban quản lý dự án sẽ thông báo đến từng người tham gia đấu giá ngay sau khi hoàn thành việc xác định điều kiện tham gia đấu giá để người đó rút tiền phí tham gia đấu giá đất và tiền đặt trước về. Hoặc có thể chấp nhận chờ đợi đến khi đủ điều kiện mở phiên đấu giá mà không được đặt kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Thông tin đăng ký đấu giá đất

- Người tham gia đấu giá đất Cầu Giấy có thể đăng ký đấu giá một (01) hay nhiều thửa đất tại cùng một nhóm đất, đăng ký đấu giá một hay nhiều nhóm đất với điều kiện phải nộp phí tham gia đấu giá tương ứng với số lượng thửa đất đã tham gia đăng ký đấu giá.

- Khi đấu giá đất Cầu Giấy, một người tham gia đấu giá sẽ được phát 01 phiếu tham dự đấu giá và chỉ được bỏ 01 giá cho tất cả số lượng thửa đất đã đăng ký đấu giá.

- Người tham gia đấu giá nhiều thửa đất có quyền, trách nhiệm tương ứng và không tách rời đối với toàn bộ số lượng thửa đất đã đăng ký đấu giá. Bao gồm nhưng không giới hạn các trường sau:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá đất Cầu Giấy chọn đấu nhiều thửa đất nếu rút lại giá đã trả hoặc có hành vi vi hạm Phương án đấu giá thuộc trường hợp trước tương ứng với số lượng thửa đất đã đăng ký đấu giá;
+ Người trúng đấu giá nếu từ chối nhận quyền trúng đấu giá, không nộp đủ tiền tương ứng với số lượng thửa đất trúng đấu giá,... sẽ bị tịch thu toàn bộ khoản tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đã trúng khi tham gia đấu giá đất.

Được tạo bởi Blogger.