Đất đấu giá công viên Cầu Giấy

Thông báo nội quy phiên đấu giá đất Cầu Giấy - Hà Nội 10/06/2017


Phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất thuộc các ô đất D2*, D4, D5, D11, D18, D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội


Công ty cổ phần Số 5 - Quốc Gia, đơn vị trực tiếp thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất ban hành văn bản thông báo cụ thể về Nội quy phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Cầu Giấy với nội dung cụ thể như sau:

1. Người không đủ điều kiện tham gia đấu giá không được vào phòng tổ chức phiên đấu giá.
2. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng giờ, ngày quy định theo thông báo và Phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi phiên đấu giá khai mạc và kết thúc thủ tục điểm danh người tham gia đấu giá, những người tham gia đấu giá đến trễ (được quy định trong Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) không được vào phòng tổ chức đấu giá và bị xử lý vi phạm theo quy định của phương án đấu giá và quy định pháp luật hiện hành.
3. Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá. Người tham gia đấu giá là 01 người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá và phải trực tiếp trả giá (Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ. Trong một phiên đấu giá, một người chỉ được nhận ủy quyền của một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá khác). Không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá.
4. Người tham gia đấu giá không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.
5. Người tham gia đấu giá không được quay phim, chụp hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức hiên đấu giá. Không được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự đấu giá.
7. Người tham gia đấu giá phải tuân thủ tuyệt đối sự điều hành phiên đấu giá của Đấu giá viên. Không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.
8. Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá hoặc liên kết, thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và xử lý theo quy định của pháp luật.
9. Người tham gia đấu giá vi phạm Nội quy, Quy chế tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là chi tiết về thông báo quy định các nội quy trong phiên đấu giá đất Cầu Giấy tới đây vào ngày 10/06/2017, gồm 24 thửa đất thuộc các ô đất D2*, D4, D5, D11, D18, D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Các nội quy trên có hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá và đại diện UBND Cầu Giấy, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy và khách mời tham dự phiên đấu giá và những cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm nội quy phiên đấu giá.

>>> Xem thêm: Quy chế khi đấu giá đất Công viên Cầu Giấy.


Được tạo bởi Blogger.